ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/EVS ΣΤΗΝ Κύπρο 5 ΜΗΝΕΣ

Δεκέμβριος 04, 2018

Ανοιχτή πρόσκληση για δύο εθελοντές για μία ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στη Λευκωσία, Κύπρος

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ERASMUS+/KA1 MOBILITY OF YOUNG PEOPLE/EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Διάρκεια: 6 μήνες

Ημερομηνίες προγράμματος: Φεβρουάριος 2018 – Ιούνιος 2019

Τόπος φιλοξενίας: Λευκωσία, Κύπρο

Γλώσσες εργασίας: Αγγλικά

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα στα Αγγλικά, θα βρείτε πατώντας εδώ: Infopack

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, στείλτε μας ένα βιογραφικό στα Αγγλικά (κατά προτίμηση σε μορφή EUROPASS) καθώς και μία συνοδευτική επιστολή επίσης στα Αγγλικά, στο οποίο θα αναφέρετε λίγα λόγια για εσάς και τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα με e-mail στο youth@ngokane.org. Στο θέμα του e-mail παρακαλώ αναφέρετε τον κωδικό 84_EVS_CY_KANE.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 20/12/2018

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως (100%) τα έξοδα διαμονής και διατροφής, συντονισμού, εσωτερικών μετακινήσεων, δραστηριοτήτων κτλ καθώς και 275 ευρώ από τα εξόδα του ταξιδίου από την Ελλάδα στην Κύπρο με επιστροφή. Επιπλέον, οι εθελοντές καλύπτονται με πλήρη ιδιωτική ασφάλιση, καθώς εντάσσονται στο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.