ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 14-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ιανουάριος 12, 2018