ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

16 Ιανουαρίου, 2018

Τα αποτελέσματα του σχεδίου OVPELO είναι τώρα διαθέσιμα εδώ:

http://www.volunteersemployability.info/

Τα κύρια αποτελέσματα του σχεδίου Ovpelo είναι έτοιμα! Μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχεδίου: http://www.volunteersemployability.info/,

Κατεβάστε και δοκιμάστε το πορτφόλιο επαγγελματικών δεξιοτήτων για εθελοντές EVS και όχι μόνο, διαβάστε τα αποτελέσματα της έρευνας που κάναμε, και πολλά άλλα.

Τι είναι το Πορτφόλιο; Το Πορτφόλιο επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι ένα εργαλείο που δημιουργήθηκε μέσα από το σχέδιο OVPELO και στόχο έχει να υποστηρίξει τους εθελοντές EVS να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και ικανότητες που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της Εθελοντικής τους Υπηρεσίας, με ειδικό προσανατολισμό στις επαγγελματικές δεξιότητες που τους βοηθούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.