Το σχέδιο MentorPower!

23 Ιανουαρίου, 2018

Πρόγραμμα: ERASMUS+

ΔΡΑΣΗ: ΚΑ2/Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας

Διάρκεια σχεδίου: 01/03/2015 – 28/02/2017

Στον παγκοσμιοποιημένο και αλληλεξαρτώμενο κόσμο μας, μερικές φορές είναι δύσκολο για τους νέους μετανάστες ή μεταναστευτικής καταγωγής να βρουν το δρόμο τους προς την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

Η διεθνής ομάδα του MentorPower φιλοδοξεί να αναπτύξει ένα πρόγραμμα προσωπικής στήριξης (mentoring) που θα ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και θέματα των νέων μεταναστών/μεταναστευτικής καταγωγής.

Το πρόγραμμα MentorPower αποσκοπεί στο να δημιουργήσει και να δοκιμάσει πρότυπο μοντέλο καινοτόμου και βιώσιμης «προσωπικής υποστήριξης» (engagement mentoring) για νέους μετανάστες/μεταναστευτικής καταγωγής ηλικίας 16-25 και θα διαρκέσει για μια περίοδο δύο ετών (2015 έως 2017).

Στόχος του προγράμματος είναι να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων αυτών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μέσω ενός προγράμματος καθοδήγησης/προσωπικής στήριξης (mentoring). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μαθησιακού προγράμματος Erasmus+ και φέρνει σε σύμπραξη μια κοινοπραξία διεθνών εταίρων (Γαλλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://mentorpower.eu/el/

Συντονιστής του σχεδίου είναι ο οργανισμός Pistes Solidaires Méditerranée (Γαλλία) και συνεργαζόμενοι φορείς οι:
KANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Ελλάδα)
Kvalifiseringstjenesten (Νορβηγία),
Toplum Gönüllüleri Vakfı (Community Volunteers Foundation)(Τουρκία),
Centre For Education (Ισπανία), και
Verein MUNTERwegs (Ελβετία)

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.