ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ MENTORPOWER

23 Ιανουαρίου, 2018

Τον Μάρτιο του 2017, μετά από 2 χρόνια υλοποίησης, το σχέδιο MentorPower έφτασε στο τέλος του, αφήνοντας μας πολλές εμπειρίες, γνώσεις και εργαλεία τα οποία μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εργασία μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους νέους της περιοχής μας.

Το MentorPower είναι ένα σχέδιο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 “Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Νεολαίας” του Ευρωπαϊκού Μαθησιακού προγράμματος  ERASMUS+.

Το πρόγραμμα στόχευε στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση νέων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτού, υλοποιήθηκε ένα  πρόγραμμα προσωπικής υποστήριξης  νέων αλλοδαπής καταγωγής στην πόλη της Καλαμάτας με τη συμμετοχή 12 νέων και 12 μεντόρων από την τοπική κοινωνία.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, οι οποίες συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν πιλοτικά ένα πρόγραμμα βιώσιμης υποστήριξης μέσω μεντόρων για νέους μεταναστευτικής καταγωγής 16-25 χρονών.

Τα βασικά αποτελέσματα του σχεδίου είναι 2:

1. Οδηγός Διαπολιτισμικού Mentoring

Στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να ακολουθήσουν τα στάδια ώστε να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν το δικό τους πρόγραμμα προσωπικής καθοδήγησης (mentoring).

Τα κεφάλαια περιέχουν αρκετές «ερωτήσεις αναστοχασμού», με σκοπό να βοηθήσουν τους αναγνώστες να εντοπίσουν και να αναλύσουν τις διαφορετικές πτυχές του τοπικού περιβάλλοντος: το οργανισμό/φορέα που εκπροσωπούν, τις πηγές και τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, την ομάδα-στόχο τους, τις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού πλαισίου κα.

Για να κατεβάσετε τον οδηγό στα Ελληνικά, πατήστε εδώ: MentorPower_Guidebook

2. Βιβλιαράκι με προτάσεις πολιτικής

Αφού υλοποιήσαμε τα προγράμματα προσωπικής καθοδήγησης σε 6 διαφορετικές χώρες, αναγνωρίζουμε τη σημασία της προώθησης και υλοποιήσης προγραμμάτων στήριξης που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των νέων μεταναστευτικής καταγωγής. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει κάποιες από τις παρατηρήσεις μας, μαρτυρίες, καθώς και συστάσεις για πολιτικές που απευθύνονται σε μετανάστες και την κοινωνικό-επαγγελματική τους ένταξη.

Οι καταστάσεις που αναφέρονται δεν στοχεύουν στην αντιπροσώπευση της καθολικής κατάστασης των 6 χωρών με εξαντλητικό τρόπο, αλλά επικεντρώνονται σε σημεία σύγκρισης μεταξύ των 6 χωρών, εμπνευσμένα από εμπειρικές καταστάσεις.

Για να κατεβάσετε το βιβλιαράκι στα Ελληνικά, πατήστε εδώ: MentorPower_PRB

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του σχεδίου: http://mentorpower.eu/el/

Συντονιστής του σχεδίου είναι ο οργανισμός Pistes Solidaires Méditerranée (Γαλλία) και συνεργαζόμενοι φορείς οι:
KANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Ελλάδα)
Kvalifiseringstjenesten (Νορβηγία),
Toplum Gönüllüleri Vakfı (Community Volunteers Foundation)(Τουρκία),
Centre For Education (Ισπανία), και
Verein MUNTERwegs (Ελβετία)