Απολογισμοί

  • Ο οργανισμός νεολαίας και εκπαίδευσης, Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων, έχει αναλάβει την ηθική δέσμευση, να ανακοινώνει τους απολογισμούς δράσεων και τους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς της, δημόσια και με στόχο την διαφάνεια. Θεωρούμε ότι όλοι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών καθώς και τα εταιρικά σχήματα που υπάγονται στην κοινωνική οικονομία (Κ.Α.ΛΟ.) θα έπρεπε να έχουν ως πρωταρχικό στόχο τις διαφανείς διαδικασίες στις δράσεις τους και στα οικονομικά τους.