• Διεθνή Προγράμματα

  • “LET US THINK GREEN” PROJECT
   Ο στόχος του έργου Think Green είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη συνείδηση σχετικά με τη σημασία της διατήρησης [...]
  • IO2 eGuide for Online Pre-departure Training
   Erasmus+ KA2 Project: ePassport   Το δεύτερο αποτέλεσμα του έργου ePassport είναι εδώ και είναι ένας οδηγός για την Εκπαίδευση [...]
  • AgrotESC – Μια διαφορετική δραστηριότητα!
   Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022, το σχέδιο agrotEsC. ένα σχέδιο ομαδικής εθελοντικής δραστηριότητας σύντομης διάρκειας (28 ημερών) [...]
  • +
   Εθελοντές έχουμε φιλοξενήσει
  • +
   Εθελοντές έχουμε αποστείλει
  • +
   Άτομα έχουμε φιλοξενήσει σε σεμινάρια/ανταλλαγές νέων
  • +
   Άτομα έχουμε αποστείλει σε σεμινάρια/ανταλλαγές νέων
 • Τοπικές Δράσεις

 • Επικοινωνία

  Επικοινωνήστε μαζί μας με τα παρακάτω στοιχεία!