• Διεθνή Προγράμματα

  • Youth Exchange: Unity iOS (Δαλί, Κύπρος)
     Το πρόγραμμα «Education Volunteers» είναι μια αξιοσημείωτη ευκαιρία για τους νέους να βιώσουν την εθελοντική τους υπηρεσία σε ένα επίσημο [...]
  • Infografia
   INFOGRAFIA ΤΟ ΕΡΓΟ INFOGRAFIA – Χρήση διαδραστικών γραφημάτων για τη ανάπτυξη επιχειρηματικών γνώσεων   Οργανισμοί από πέντε ευρωπαϊκές χώρες ένωσαν [...]
  • Team2share
   Team2Share Integrated Training & Teaching for Learning further aiming Knowledge Sharing Across Generations   Το έργο στοχεύει στη στήριξη της [...]
  • +
   Εθελοντές έχουμε φιλοξενήσει
  • +
   Εθελοντές έχουμε αποστείλει
  • +
   Άτομα έχουμε φιλοξενήσει σε σεμινάρια/ανταλλαγές νέων
  • +
   Άτομα έχουμε αποστείλει σε σεμινάρια/ανταλλαγές νέων
 • Επικοινωνία

  Επικοινωνήστε μαζί μας με τα παρακάτω στοιχεία!