Διεθνείς Εκδηλώσεις του σχεδίου A.L.T.I.U.S.

13 Ιανουαρίου, 2018

Το σχέδιο «Act Locally, Think Internationally, Union(S) elections – A.L.T.I.U.S. » χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»

6 εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εν λόγω σχεδιου:

Εκδήλωση 1

Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 79 πολιτών, εκ των οποίων 1 προερχόταν από την πόλη της Καλαμάτας (Ελλάδα), 1 από την πόλη Razlog, (Βουλγαρία), 1 από την πόλη Slavonski Brod (Croatia), 1 από την πόλη Bologna (Ιταλία) και 1 από την πόλη Rezekne, (Λετονία).

Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην Μασσαλία, Γαλλία από 06/02/2015έως 08/02/2015

Συνοπτική περιγραφή:η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη συνάντηση και γνωριμία των εταίρων του σχεδίου με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών και στον ορισμό των στόχων και των στρατηγικών για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι, συντάξαμε μία ξεκάθαρη στρατηγική που θα εξασφάλιζε την ποιοτική υλοποίηση του σχεδίου, δημιουργήσαμε τα σχέδια για την επικοινωνία και την διάδοση των αποτελεσμάτων, μοιραστήκαμε τις εργασίες και ορίσαμε τις βασικές θεματικές για την συνέχιση του προγράμματος. Μία συνάντηση πραγματοποιήθηκε και στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (EuropeDirect) της Μασσαλίας με τη συμμετοχή ντόπιων πολιτών με διαφορετικά υπόβαθρα, ώστε να παρουσιαστεί η ιδέα του σχεδίου A.L.T.I.U.S., να εξετασθούν οι απόψεις τους σε Ευρωπαϊκά ζητήματα και ζητήματα ταυτότητας, καθώς και να πραγματοποιηθεί η πρώτη δημόσια συζήτηση του σχεδίου.

 

Εκδήλωση 2

Συμμετοχή: επέτρεψε τη  συγκέντρωση 157 πολιτών, εκ των οποίων 1 προερχόταν από την πόλη της Καλαμάτας (Ελλάδα), 1 από την πόλη Razlog, (Βουλγαρία), 1 από την πόλη Slavonski Brod (Croatia), 1 από την πόλη Bologna (Ιταλία) και 1 από την Μασσαλία (Γαλλία).

Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Rezekne, (Λετονία) από 06/05/2015 έως 08/05/2015.

Συνοπτική περιγραφή:η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έως την ώρα δραστηριοτήτων του προγράμματος. Με το στόχο αυτό, διοργανώθηκε συνέδριο με τίτλο “CitizenInvolvement: MyOpinionandActionsMatter!”, όπου παρουσιάστηκαν τα πορίσματα καθώς και παραδείγματα συμμετοχών και πρωτοβουλιών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο Ενεργών Πολιτών. Παράλληλα, οι εταίροι επισκέφτηκαν και τοπικούς οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών και τοπικές αρχές και συζήτησαν πως θα μπορούσαμε να ενδυναμώσουμε και να ενθαρρύνουμε Πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά σε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Εκδήλωση 3

Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 61 πολιτών, εκ των οποίων 2 προέρχονταν από την πόλη της Καλαμάτας (Ελλάδα), 5 από την πόλη Rezekne, (Λετονία), 5 από την πόλη Slavonski Brod (Croatia), 5 από την πόλη Bologna (Ιταλία) και 5 από την Μασσαλία (Γαλλία).

Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Razlog, (Βουλγαρία) από 24/05/2015 έως 29/05/2015Συνοπτική περιγραφή:η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην προετοιμασία των συμμετεχόντων για να γίνουν πολλαπλασιαστές των αρχών που προωθεί το σχέδιο και για να είναι έτοιμοι να συμμετέχουν ενεργά σε μελλοντικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες έμαθαν για τους πιθανούς τρόπους συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ, τη σημασία των εκλογών της ΕΕ και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο για την ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Εκδήλωση 4

Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 203 πολιτών, εκ των οποίων 1 προερχόταν από την πόλη Rezekne, (Λετονία), 1 από την πόλη Razlog, (Βουλγαρία), 1 από την πόλη Slavonski Brod (Croatia), 1 από την πόλη Bologna (Ιταλία) και 1 από την Μασσαλία (Γαλλία).

Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη της Καλαμάτας (Ελλάδα) από 18/03/2016 έως 20/03/2016.

Συνοπτική περιγραφή:η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα σε τοπικό επίπεδο στις χώρες εταίρους, καθώς και στην εισαγωγή της θεματικής που επιλέχθηκε κατά τις τοπικές συζητήσεις, Ενεργή Συμμετοχή και Εθελοντισμός, και τη γνωριμία με το δίκτυο που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση του εθελοντισμού και της Ενεργού Πολιτειότητας A.L.T.I.U.S.. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργανώθηκε με τον τίτλο “ActiveParticipationasameansforCommunitydevelopment”, αναλύθηκε η έννοια της ενεργού πολιτειότητας και συμμετοχής από την αρχαία Ελλάδα έως τη σημερινή Ευρώπη, αναζητήθηκαν απαντήσεις σε σχέση με τον τρόπο που η Ενεργός Πολιτειότητα και η προώθηση του Εθελοντισμού μπορούν να ενθαρρυνθούν και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και παραδείγματα ατόμων και ομάδων που μέσα από ενεργό συμμετοχή ενδυνάμωσαν την κοινωνία τους. Κατά την 3η μέρα της εκδήλωσης, διοργανώθηκαν 3 εργαστήρια (workshops), όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν βαθύτερα την έννοια και τη σημασία του εθελοντισμού, να καταλάβουν καλύτερα την Ενεργό Πολιτειότητα και να μάθουν πως να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες για την προώθηση δραστηριοτήτων της Κοινωνίας των Πολιτών.

 

Εκδήλωση 5

Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 119 πολιτών, εκ των οποίων 1 προερχόταν από την πόλη Rezekne, (Λετονία), 1 από την πόλη Razlog, (Βουλγαρία), 1 από την πόλη της Καλαμάτας (Ελλάδα), 1 από την πόλη Bologna (Ιταλία) και 1 από την Μασσαλία (Γαλλία).

Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Slavonski Brod (Croatia)από 08/04/2016 έως 10/04/2016.

Συνοπτική περιγραφή:η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση του νέου δικτύου ALTIUS και στην εμβάθυνση στις θεματικές του Εθελοντισμού και της Ενεργής Πολιτειότητας τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από το EuropeHouseSlavonskiBrodήταν αφιερωμένη στην έννοια της ενεργής πολιτειότητας και την προώθηση του εθελοντισμού.[FA1]  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ομιλητές παρουσίασαν τα προγράμματα της ΕΕ και οικονομικά εργαλεία που προωθούν την Ευρωπαϊκή πολιτειότητα, ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών και των οργανισμών από διαφορετικές χώρες, κάνουν ευκολότερη την ανάπτυξη μίας αίσθησης μοιράσματος κοινών Ευρωπαϊκών αρχών και προωθούν τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης.

 

Εκδήλωση 6

Συμμετοχή: επέτρεψε τη συγκέντρωση 61 πολιτών, εκ των οποίων 1 προερχόταν από την πόλη Rezekne, (Λετονία), 1 από την πόλη Razlog, (Βουλγαρία), 1 από την πόλη της Καλαμάτας (Ελλάδα), 1 από την πόλη Slavonski Brod (Croatia) και 1 από την Μασσαλία (Γαλλία).

Τόπος/Ημερομηνία: η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πόλη Bologna (Ιταλία)από 16/06/2016 έως 18/06/2016.

Συνοπτική περιγραφή:η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην αξιολόγηση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του από τους εταίρους, καθώς και η συζήτηση για δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και μελλοντικά βήματα του δικτύου ALTIUS. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας εκδήλωσης που οργανώθηκε, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα και το δίκτυο ALTIUS, καθώς και καλές πρακτικές και παραδείγματα Ενεργής Πολιτειότητας και πρωτοβουλιών τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.altius-network.eu/