Εγχειρίδιο για τα Αθλήματα στη διάρκεια της Πανδημίας

19 Ιουλίου, 2022
Το εγχειρίδιο για τα αθλήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι έτοιμο!
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πως ο τομέας του αθλητισμού λειτούργησε κατα τη διάρκεια της πανδημίας στις εξής χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Λετονία, Ρουμανία καθώς και πως επηρεάστηκαν όλοι από αυτήν την κατάσταση.
Ένα πολύ όμορφο εγχειρίδιο που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τα ίδια λάθη την επόμενη φορά
Handbook: Greece