Εκπαιδευτικά Εργαλεία

19 Ιουλίου, 2022

Εδώ είναι το εκπαιδευτικό υλικό για το Infografia!!

1. Spotting Opportunities

2. Creativity

3. Vision

4. Valuing Ideas

5. Ethical and Sustainable Thinking

6. Self-awareness and Self-efficacy

7. Motivation and Perseverance

8. Mobilising Resources

9. Financial and Economic Literacy

10. Mobilising Others

11. Taking the Initiative

12. Planning and Management

13. Coping with Uncertainty, Ambiguity and Risk

14. Working with Others

15. Learning through Experience