ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ "MENTORPOWER"

23 Ιανουαρίου, 2018

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο για την υλοποίηση προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) σε νέους μετανάστες και πρόσφυγες. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Δεκεμβρίου 2016 στο χώρο του Κέντρου Νέων Καλαμάτας και απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, συμβούλους νέων και άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε θέματα μεταναστών και προσφύγων.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 20 άτομα.

Στόχοι του σεμιναρίου ήταν:

  • Παρουσίαση του προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για νέους πρόσφυγες και μεταναστευτικής καταγωγής «MentorPower»
  • Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
  • Εκπαίδευση των συμμετεχόντων ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οι ίδιοι παρόμοια προγράμματα μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα βήματα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring), ενώ στην τελευταία φάση του σεμιναρίου μπόρεσαν να κάνουν οι ίδιοι τις γνώσεις αυτές πράξη, σχεδιάζοντας τα δικά τους προγράμματα, με τη βοήθεια του οδηγού διαπολιτισμικού mentoring που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου MentorPower.

Το σεμινάριο ήταν μία από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα του σχεδίου MentorPower, ένα σχέδιο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 “Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Νεολαίας” του Ευρωπαϊκού Μαθησιακού προγράμματος ERASMUS+.

————————————————————————————————————————————————————–

ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΟΜΩΣ, ΤΟ MENTORPOWER;

Το MentorPower είναι ένα σχέδιο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2 “Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Νεολαίας” του Ευρωπαϊκού Μαθησιακού προγράμματος ERASMUS+.

Το πρόγραμμα στόχευε στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση νέων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο αυτού, υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα προσωπικής υποστήριξης νέων αλλοδαπής καταγωγής στην πόλη της Καλαμάτας με τη συμμετοχή 12 νέων και 12 μεντόρων από την τοπική κοινωνία.

Η κοινοπραξία περιλαμβάνει οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, οι οποίες συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν πιλοτικά ένα πρόγραμμα βιώσιμης υποστήριξης μέσω μεντόρων για νέους μεταναστευτικής καταγωγής 16-25 χρονών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα του σχεδίου: http://mentorpower.eu/el/

Συντονιστής του σχεδίου είναι ο οργανισμός Pistes Solidaires Méditerranée (Γαλλία) και συνεργαζόμενοι φορείς οι:
KANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (Ελλάδα)
Kvalifiseringstjenesten (Νορβηγία),
Toplum Gönüllüleri Vakfı (Community Volunteers Foundation)(Τουρκία),
Centre For Education (Ισπανία), και
Verein MUNTERwegs (Ελβετία)