Λίγα λόγια για το πρόγραμμα SILC

15 Ιανουαρίου, 2018

ΤΙΤΛΟΣSeeding Social Innovation in Local Communities!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Erasmus +

ΔΡΑΣΗ: Ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της Νεολαίας

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01 Οκτωβρίου 2015 έως 01 Φεβρουαρίου 2017

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: http://ssilc.eu

ΧΩΡΕΣ: Κροατία, Γαλλία, Ελλάδα, Ινδονησία, Ιαπωνία, Περού, Ταϋλάνδη και Βιετνάμ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Το σχέδιο περιλαμβάνει διάφορες διεθνείς και παράλληλες τοπικές δραστηριότητες, που υλοποιούνται από τους 8 συνεργαζόμενους φορείς σε περίοδο 16 μηνών. Κεντρικές δραστηριότητες είναι τα δύο σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων για συμβούλους νέων στο Βιετνάμ και την Κροατία, 8 σεμινάρια διάδοσης στις συνεργαζόμενες χώρες, 8 δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας και 2 πρακτικές δραστηριότητες υλοποιούμενες από τους ίδιους τους νέους.

ΣΤΟΧΟΙ:

Το σχέδιο στοχεύει στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των νέων στις τοπικές τους κοινωνίες και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των συμβούλων νέων και των αρχηγών ομάδων νέων ώστε να μπορούν να  ενδυναμώνουν τους νέους στο να χρησιμοποιούν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους για κοινωνική καινοτομία και την καταπολέμηση των προβλημάτων νεανικής ανεργίας, καθώς και στο να μπορούν να προωθούν καλύτερα την κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση των φύλων και τη βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη στις χώρες που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Εκτός από τους 48 συμβούλους νέων, με αυτές τις δραστηριότητες θέλουμε να προσελκύσουμε ένα ευρύ κοινό, και να τους ενημερώσουμε για την έννοια, τις μεθόδους και τις αξίες της ενεργής συμμετοχής των νέων, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της νεολαίας, καθώς και να δώσουμε στους νέους απτά παραδείγματα νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.