ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 14-21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

12 Ιανουαρίου, 2018