Youth Together for Refugees

03 Ιουνίου, 2020

Το πρόγραμμα «Youth Together for Refugees» είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον πρόγραμμα ERASMUS+ και έχει σχεδιαστεί από μια κοινοπραξία εταίρων που συμμετέχουν ενεργά στην υποδοχή, στην εκπαίδευση και στην υπεράσπιση των αιτούντων ασύλου και των προσφύγων, ιδιαίτερα των πολύ νέων.

Στην Ευρώπη, οι υπηρεσίες για τη φροντίδα των νέων προσφύγων είναι γενικά δυνατές χάρη στομεγάλο αριθμό εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και εθελοντών που αφιερώνουν τον χρόνο και τις ενέργειές τους, συνήθως σε εθελοντική βάση, βελτιώνοντας το επίπεδο ολοκλήρωσης και ευημερίας του στόχου του οργανισμού με τον οποία συνεργάζονται.

Ωστόσο, οι νέοι εθελοντές συνήθως δεν διαθέτουν τη σωστή κατάρτιση και εργαλεία για την εργασία με ευάλωτα άτομα όπως οι νέοι πρόσφυγες και συχνά λειτουργούν σε περιβάλλοντα όπου ο προϋπολογισμός και οι δομές βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Ορίζουμε αυτά τα μέρη ως “περιβάλλοντα υψηλής πίεσης”.

Το έργο αυτό γεννήθηκε από την παρατήρηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των νέων και των νεαρών προσφύγων στα κέντρα υποδοχής, στέγασης και αναψυχής.

Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι για τη νεολαία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προώθηση της κοινωνικοποίησης και της ένταξης, προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενδοτομεακών δεξιοτήτων για τη μελλοντική ζωή των προσφύγων ως ευρωπαίων πολιτών. Χάρη στην ηλικία, την ενέργεια και τον ενθουσιασμό τους, είναι συχνά σε θέση να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να γίνουν εξαιρετικά πρότυπα για τους νέους πρόσφυγες. Οι εργαζόμενοι για τη νεολαία που συναντήσαμε καθ ‘όλη τη διάρκεια της πρακτικής μας συχνά επισημαίνουν την έλλειψη επαρκούς χρόνου και επαρκούς προϋπολογισμού και την ανάγκη κατάρτισης που επικεντρώνεται τόσο στον εργαζόμενο όσο και στην ομάδα στόχου. Με αυτό το εργαλείο, ο σκοπός μας είναι να απαντήσουμε σε αυτές τις ανάγκες, καθώς πιστεύουμε ότι η γεφύρωση αυτών των κενών δεν είναι μόνο δυνατή αλλά και το σωστό πράγμα να γίνει.

Αυτή η εργαλειοθήκη είναι μια συλλογή από βέλτιστες πρακτικές από 4 ευρωπαϊκές χώρες, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αποκτήσετε τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση της καθημερινής εργασίας, προωθώντας πολυκλαδικές προσεγγίσεις και ενδυνάμωση για μια θετική κοινωνική αλλαγή, τις ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Ποιους Αφορά η Εργαλειοθήκη

Ποιους Αφορά αυτή η Εργαλειοθήκη Αυτή η εργαλειοθήκη είναι αφιερωμένη σε όλους τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, στον εθελοντισμό και στους εργαζομένους στον τομέα της μετανάστευσης και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται με νέους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σε εγκαταστάσεις αναψυχής και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων στρατοπέδων προσφύγων και κέντρων μεταναστών. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουνε σχετικά με τις ανάγκες των ανθρώπων με τους οποίους εργάζονται. Αυτή η εργαλειοθήκη αντιπροσωπεύει επίσης πολύτιμη υποστήριξη για όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες, όπως οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι συντονιστές και οι διαχειριστές τους. 

Leave a reply

Leave Your Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *