Περιγραφή προγράμματος

23 Αυγούστου, 2019

                                                                                                                                                       

Europe for citizens, Citizen time: act, play, involve!”

 

  • Πρόγραμμα: Europe for citizens
  • Διάρκεια: 12 months

Το πρόγραμμα με τον τίτλο Europe for citizens, Citizen time: act, play, involve! στοχεύει στη συμμετοχή των πολιτών για την οικοδόμηση θετικών αφηγήσεων για τους μετανάστες, την τόνωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη συμμετοχή των πολιτών και τη συζήτηση σε επίπεδο ΕΕ. Ο χρόνος των πολιτών θα αντιμετωπίσει τις εθνικές εφαρμογές του σχεδίου δράσης για την ένταξη και θα βρει προτάσεις πολιτικής για μια στρατηγική καλύτερης διαχείρισης της μετανάστευσης, με βάση τους εταίρους, την εμπειρία στην εκπαίδευση, την ένταξη και την απασχόληση. Θα στοχεύσει τις ριζοσπαστικές συμπεριφορές, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις και το ρητό μίσους που σχετίζονται με τους μετανάστες και τους υπηκόους τρίτων χωρών, προωθώντας τον εθελοντισμό ως τρόπο πολίτη της ΕΕ.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει στη συγκέντρωση διαφόρων τύπων οργανώσεων (κοινωνία των πολιτών και δημόσιες αρχές) από 7 χώρες της ΕΕ (με πολύ διαφορετικές εμπειρίες σχετικά με τους μετανάστες και την ένταξη, οι οποίες θα οδηγήσουν σε συνεργική επίδραση στις συζητήσεις) για την αντιμετώπιση ενός τρέχοντος θέματος της ΕΕ ενδιαφέροντος. Ενημέρωση των πολιτών σε 2 διεθνή συνέδρια (PT και RO) σχετικά με την κατάσταση των σημερινών πολιτικών της ΕΕ για την ενσωμάτωση, την οργάνωση ειδικών ειδικών δραστηριοτήτων όπου μπορούν να μάθουν πώς να γνωστοποιήσουν τη γνώμη τους και να τις συμμετέχουν σε πρακτικές δραστηριότητες των προτάσεων πολιτικής να αυξήσουν τη δημοκρατική τους συμμετοχή, το συμφέρον του κοινωνικού τους δικτύου και των οικιακών κοινοτήτων. Στην εθελοντική δραστηριότητα, θα ασκούν ενεργητικές ικανότητες πολιτογράφησης. Το πρώτο συνέδριο περιλαμβάνει ένα πακέτο εργαλείων ενσωμάτωσης (που περιλαμβάνει τους πολίτες στο έργο και στην κοινωνική και πολιτική ατζέντα της ΕΕ). Η συμμετοχή των ίδιων των μεταναστών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της συμμετοχής τους και την ευαισθητοποίησή τους για τους πολίτες της ΕΕ.

 

Συμμετέχοντες οργανισμοί:

Ρουμανία-Associatia Dominu

Ελλάδα- Social Youth Development

Πορτογαλία-Edu2grow

Μάλτα- Kunssill local Isla

Πολωνία- Euromediterrenean association of exchanges volunteering events

Ιταλία- Prism

Ισπανία- Adefis Juventud international

Αντίκτυπος

Μεσοπρόθεσμος / μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του έργου:

-την δημιουργία μιας θετικής εικόνας των μεταναστών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας τον εθελοντισμό και την παρουσίαση των αντικειμενικών αντιπαραθέσεων
– αυξημένος διαπολιτισμικός διάλογος και κατανόηση μεταξύ  διαφορετικών πληθυσμών στην τοπική κοινωνία, στις κοινωνίες των εταίρων και σε επίπεδο ΕΕ
-η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές κοινωνίες, διαμορφώνοντας την κοινότητά τους
-η μείωση της ξενοφοβίας, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων
-προώθηση συνεργιών μεταξύ των εθνικών δικτύων των ενδιαφερομένων φορέων των εταίρων του έργου και των ίδιων των εταίρων για τη μάθηση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη δημιουργία νέων δημιουργικών ιδεών και την περαιτέρω συνεργασία σε νέα έργα. Με τη διαφάνεια των συμμετεχόντων στην πρώτη διάσκεψη, η εμπλουτισμένη διαδικασία συμμετοχής άλλων θα ενισχύσει τη δημιουργικότητά τους και την αλληλεπίδρασή τους με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιους φορείς, κοινωνία των πολιτών, αποφάσεις και φορείς χάραξης πολιτικής), πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. εθνικούς και κοινοτικούς φορείς λήψης αποφάσεων.

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

 

Leave a reply

Leave Your Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *