ICAN: Imagination and Creativity for Active participation and iNclusion of young refugees and immigrants

28 Ιανουαρίου, 2018

To σχέδιο “Imagination and Creativity for Active participation and iNclusion of young refugees and immigrants – ICANπηγάζει από τη διαπίστωση πως σήμερα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία προσφυγική και μεταναστευτική κρίση χωρίς προηγούμενο, η οποία επηρεάζει άμεσα ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Ο μεγάλος αριθμός νέων μεταναστών και προσφύγων, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των στερεοτύπων (που πολλές φορές προωθούνται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης), καθώς και η αυξανόμενη περιθωριοποίηση και η μισαλλοδοξία απέναντι σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων (Ρομά, μετανάστες, άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, κλπ) οδηγούν σε αρνητική αυτοεικόνα, δυσπιστία προς την κοινωνία και σε κοινωνική ευπάθεια, ιδίως μεταξύ των νέων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.

Η φαντασία παίζει μεγάλο ρόλο στις ζωές μας. Η δημιουργική της δύναμη παίζει τεράστιο ρόλο στην επίτευξη των οποιοδήποτε στόχων μας. Ότι φανταζόμαστε με πίστη και πάθος πραγματοποιείται. Είναι βασικό συστατικό για δημιουργική οπτικοποίηση και θετική σκέψη. Η φαντασία και η δημιουργικότητα μπορούν να δώσουν στους νέους αυτό που χρειάζονται για να επανακτήσουν την αισιοδοξία τους, να ενδυναμωθούν και να αναπτύξουν το αίσθημα για λήψη πρωτοβουλιών και τη πιο ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία μέσα στην οποία ζουν.

Πιστεύουμε ότι η ενδυνάμωση των νέων μέσα από τη δημιουργικότητα και την ενίσχυση της φαντασίας τους, μπορεί να τους ωφελήσει με πολλούς τρόπους στη ζωή τους. Η δημιουργικότητα αναπτύσσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ικανοτήτων, που είχαι χρήσιμες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Παράλληλα, η συμμετοχή των νέων μεταναστών και προσφύγων σε δημιουργικές δράσεις μέσα στην κοινωνία που τους φιλοξενεί, τους βοηθάει ώστε από τη μία να νιώσουν περισσότερο μέλη αυτής της κοινωνίας και από την άλλη δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης/κοινότητας/χώρας στην οποία βρίσκονται να έρθουν πιο κοντά σε αυτούς και στον πολιτισμό τους, να τους γνωρίσουν καλύτερα και να συναναστραφούν μαζί τους, ξεπερνώντας στερεότυπα και προκαταλήψεις που τυχόν έχουν και γινόμενοι πιο ανοιχτοί στο διαφορετικό.

Ως επαγγελματίες στο χώρο της νεολαίας, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των νέων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, για κοινωνική ένταξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους που ενισχύουν τη φαντασία τους και τονώνουν τη δημιουργικότητά τους.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 08 Απριλίου 2017 στην Καλαμάτα και είχε 22 συμμετέχοντες από την Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Κροατία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Νορβηγία. Τη διαδικασία θα διευκολύνουν 2 εκπαιδευτές μη τυπικής μάθησης.

Βασικός μας στόχος μέσα από αυτό το σχέδιο ήταν να δοθεί ο κατάλληλος χώρος και τα εργαλεία στους συμμετέχοντες για να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, εργαλεία και μεθόδους και να δημιουργήσουν από κοινού νέα εργαλεία που συνδυάζουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα με τρόπο ώστε να μπορούν να ενδυναμώσουν τους νέους και να προωθήσουν την ενεργή τους συμμετοχή, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής και προσαρμογής στην τοπική κοινωνία νέων μεταναστών και προσφύγων.

Επιμέρους στόχοι του σχεδίου αυτού ήταν:

– να εμπλέξει άμεσα άτομα που εργάζονται με νέους σε μία διαδραστική διαδικασία ορισμού της φαντασίας και της δημιουργικότητας και της σημασίας τους για τη νεολαία

– να αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους η φαντασία και η δημιουργικότητα μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για την ενδυνάμωση των νέων, εστιάζοντας σε νέους μετανάστες και πρόσφυγες, την ενεργή τους συμμετοχή σε δραστηριότητες στην κοινωνία την οποία ζουν και την πιο ομαλή ένταξή τους σε αυτή

– να προωθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών, τη μεταφορά καινοτομιών και τη δημιουργία στοχευμένων μεθόδων για την στήριξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των νέων

– να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γίνουν πολλαπλασιαστές και να σχεδιάσουν, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, κοινωνικό-εκπαιδευτικά σχέδια δράσης, τα οποία θα υλοποιήσουν στα πλαίσια της συνέχειας της παρούσας δραστηριότητας, με την επιστροφή τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διάδοση των αποτελεσμάτων.

– να συμβάλει στη μετάδοση γνώσεων για το πρόγραμμα ERASMUS+ και στη δημιουργία ενός δικτύου για την ανάπτυξη κοινών σχεδίων δράσης στο άμεσο μέλλον τα σχέδια αυτά θα συμβάλλουν στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της νεολαίας.

Το σχέδιο πέτυχε τους παραπάνω στόχους και με το παραπάνω. Οι εκπαιδευτές φρόντισαν ώστε να δημιουργηθεί από την αρχή της δραστηριότητας ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων, και να αναπτυχθεί πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, καλών πρακτικών και ιδεών μεταξύ τους.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες του προγράμματος ήταν βασισμένες σε μεθόδους μη-τυπικής μάθησης, οι οποίες ευνοούσαν και διευκόλυναν την ενεργή συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων σε αυτές, και έδιναν τη δυνατότητα για άμεση ανταλλαγή και μετάδοση γνώσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα ήταν έτσι χτισμένο ώστε, τις τελευταίες μέρες της δραστηριότητας, να δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κάνουν πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ανέπτυξαν, σχεδιάζοντας οι ίδιοι εργαλεία πάνω στη θεματική, αλλά και σχέδια συνέχισης τα οποία επιθυμούν να καταθέσουν στην προθεσμία του Οκτωβρίου, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του σχεδίου, αλλά και να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν στο σχέδιο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δημιουργήσαμε ένα δίωρο εργαστήριο για τη δημιουργική συγγραφή βιογραφικού. Μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://ngokane.org/wp-content/uploads/2018/01/CV_building_workshop-1.pdf

Δείτε μερικές φωτογραφίες από το σχέδιο εδώ: https://www.facebook.com/pg/kane.kalamata/photos/?tab=album&album_id=761925597308589

Το σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.