Υπεύθυνος/η συντονισμού προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας

17 Φεβρουαρίου, 2021

H K.A.NE. αναπτύσσεται και δημιουργεί

2 θέσεις εργασίας για το τμήμα Κινητικότητας Νέων! 

 

Θέση 1

Υπεύθυνος/η συντονισμού προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας 

 

Προαπαιτούμενα: 

 1. Ηλικία 21-29 ετών
 2. Κάτοχος κάρτας ανεργίας

 

Τυπικά προσόντα: 

 1. Απόφοιτος/η μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Άριστη γνώση αγγλικών για εργασία (ομιλία και γραφή)
 3. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (ομιλία, γραφή, επίσημο κείμενο)

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 1. Εμπειρία συμμετοχής σε εθελοντικές ομάδες σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο (EVS, ESC, τοπικές πρωτοβουλίες, πρόσκοποι κτλ)
 2. Ικανότητες project management
 3. Ικανότητες εργασίας σε ομάδα καθώς και σε διεθνές περιβάλλον
 4. Δεξιότητες ηγεσίας και λήψης αποφάσεων
 5. Δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων
 6. Καλή χρήση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας (email, κοινωνικά δίκτυα κ.α.)
 7. Άριστη χρήση microsoft office και γνώση άλλων λογισμικών εργασίας γραφείου
 8. Διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα

 

Προαιρετικά/ επιθυμητά προσόντα: 

 1. Άνετη χρήση δεύτερης ξένης γλώσσας
 2. Γνώση των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps
 3. Δίπλωμα οδήγησης 
 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία δεν είναι απαραίτητη, ωστόσο θα εκτιμηθεί η μη ακαδημαϊκή εμπειρία του/της υποψηφιου/ας

 

Η θέση εργασίας αφορά στην στελέχωση του τμήματος Διεθνούς Κινητικότητας και συγκεκριμένα του συντονισμού της ομάδας μαθητευόμενων σε προγράμματα Erasmus+ και European Solidarity Corps. Η καθημερινή εργασία περιλαμβάνει την διοργάνωση τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων, τον συντονισμό ομάδων, γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υποχρεώσεις των προαναφερθέντων προγραμμάτων, συγγραφή κειμένων, προγραμματισμό, επικοινωνία και ανάπτυξη νέων δράσεων, εύρεση και επιλογή συμμετεχόντων σε προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό κ.α.. 

 

Προσφέρεται: 

 • Πλήρης εργασία, σύμβαση αορίστου χρόνου, ικανοποιητικές αποδοχές
 • Εργασία σε ευχάριστο, διεθνές και φιλικό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης 
 • Εκπαίδευση
 • Ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Για αιτήσεις, πατήστε εδώ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9BiD5k2DxUjtZbvolUvotTHxXAvQeg0QVAoL09EH7lu-egQ/viewform?usp=sf_link