Υπεύθυνος/η υποστήριξης εθελοντικών δράσεων και τεχνικών αναγκών

17 Φεβρουαρίου, 2021

H K.A.NE. αναπτύσσεται και δημιουργεί

2 θέσεις εργασίας για το τμήμα Κινητικότητας Νέων! 

 

Θέση 2 

Υπεύθυνος/η υποστήριξης εθελοντικών δράσεων και τεχνικών αναγκών

 

Προαπαιτούμενα: 

 1. Ηλικία 21-40 ετών
 2. Άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης)

 

Τυπικά προσόντα: 

 1. Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Καλή γνώση αγγλικών 
 3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 1. Οργανωτικές δεξιότητες
 2. Βασικές τεχνικές δεξιότητες
 3. Ικανότητες εργασίας σε ομάδα καθώς και σε διεθνές περιβάλλον
 1. Εμπειρία συμμετοχής σε εθελοντικές ομάδες σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο (EVS, ESC, τοπικές πρωτοβουλίες, πρόσκοποι κτλ)
 2. Δεξιότητες ηγεσίας και λήψης αποφάσεων
 3. Δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων
 4. Διαθεσιμότητα για ταξίδια στο εξωτερικό και στην Ελλάδα
 5. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

 

Προαιρετικά/ επιθυμητά προσόντα: 

 1. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 2. Γνώση των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps
 3. Δίπλωμα οδήγησης 

 

Η θέση εργασίας αφορά στην στελέχωση του τμήματος Διεθνούς Κινητικότητας και συγκεκριμένα του συντονισμού τοπικών δραστηριοτήτων και φροντίδας των τεχνικών αναγκών αυτών. Η καθημερινή εργασία περιλαμβάνει την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση τοπικών και διεθνών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στην Καλαμάτα, τον συντονισμό και την καθοδήγηση ομάδων, προγραμματισμό, επικοινωνία και ανάπτυξη νέων δράσεων, επίλυση τεχνικών θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων του οργανισμού. 

 

Προσφέρεται: 

 • Πλήρης εργασία, σύμβαση αορίστου χρόνου, ικανοποιητικές αποδοχές
 • Εργασία σε ευχάριστο, διεθνές και φιλικό περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης 
 • Εκπαίδευση
 • Ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό

 

Για αιτήσεις, πατήστε εδώ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9BiD5k2DxUjtZbvolUvotTHxXAvQeg0QVAoL09EH7lu-egQ/viewform?usp=sf_link