Online portfolios: Use of ICT for the registration and assessment of lifelong learning

28 Ιανουαρίου, 2018

“Online portfolios: Use of ICT for the registration and assessment of lifelong learning” ήταν ένα σχέδιο κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, από τις 23 εώς τις 30 Απριλίου 2017. Σε αυτό συμμετείχαν 22 σύμβουλοι νέων από 11 διαφορετικές χώρες, Ελλάδα, Κροατία, ΠΓΔΜ, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία, Βουλγαρία και Ισπανία, οι οποίοι υποστηρίχτηκαν σε αυτή τη διαδικασία από 2 εκπαιδευτές.

Τα τελευταία χρόνια, για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά κτλ) παίζουν πλέον δευτερεύοντα ρόλο και πως αυτή προσανατολίζεται και αναζητά πλέον άτομα που κατέχουν εγκάρσιες και μεταβατικές δεξιότητες και ικανότητες, που αποκτούνται μέσα από τις καθημερινές μας εμπειρίες και τη δια βίου μάθηση. Στο σημείο αυτό, είναι ευκαιρία να αναδειχτεί η σημασία της μη-τυπικής μάθησης στο να παρέχει ευκαιρίες σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, να αναπτύξουν προσόντα και δεξιότητες.

Ένα από τα βασικά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην καταγραφή και την αναγνώριση των προσόντων που αποκτούνται μέσα από τη μη τυπική μάθηση είναι τα onlineportfolios, τα διαδικτυακά χαρτοφυλάκια, τα οποία χρησιμεύουν ως χώρο καταγραφής και συγκεκριμενοποίησης των προσόντων αυτών, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση των χρηστών, δημιουργώντας ένα αίσθημα ιδιοκτησίας των προσόντων αυτών στους νέους, προκαλώντας τη δημιουργικότητά τους και οδηγώντας σε μια πιο ουσιαστική κατανόηση των επιτευγμάτων τους τόσο από τους ίδιους, όσο και από τους μελλοντικούς εργοδότες.

Έτσι, βασικός μας στόχος στο σχέδιο αυτό ήταν αναπτύξουν οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας δεξιότητες στη δημιουργία των onlineportfolios, αλλά και στην αναγνώριση και καταγραφή των προσόντων που αποκτούνται μέσα από τη μη-τυπική μάθηση, ώστε να μπορούν, επιστρέφοντας στις χώρες τους, να κάνουν πράξη αυτές τις δεξιότητες, εκπαιδεύοντας τους νέους με τους οποίους δουλεύουν στο πώς να δημιουργήσουν τα δικά τους και μεταλαμπαδεύοντας τις γνώσεις αυτές στους οργανισμούς τους, αλλά και σε ευρύτερα δίκτυα οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.

Επιμέρους στόχοι του σχεδίου ήταν:

– Να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τα onlineportfolios και τους τρόπους δημιουργίας τους, προκειμένου να υλοποιήσουν δραστηριότητες εκπαίδευσης των νέων που αποτελούν την ομάδα στόχο τους σε αυτό

– Να διερευνήσουμε το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων

– Να δείξουμε πώς η δημιουργία ενός onlineportfolio μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για τη σύνδεση των προσόντων και των δεξιοτήτων που αποκτούνται μέσα από τη δια βίου μάθηση με την αγορά εργασίας, αλλά και πώς η διαδικασία της δημιουργίας του, είναι από μόνη της παράγοντας για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, αλλά και ψηφιακών ικανοτήτων

– Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες, και κατ’ επέκταση οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι νέοι της ομάδας στόχου τους, ικανότητες στο να χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες, υπολογιστές, πολυμέσα, κα, ως εργαλείο για την ενδυνάμωση και ενίσχυση των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

– Η παρουσίαση του προγράμματος ERASMUS+ ως ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και την υποστήριξη των νέων στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων

– Η δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και η συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων συνέχισης του παρόντος σχεδίου και άλλων δραστηριοτήτων για νέους

Το πρόγραμμα ήταν έτσι σχεδιασμένο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, ενώ όπου χρειάστηκε προστέθηκαν ενότητες που μεγιστοποιούσαν το βαθμό επίτευξης των στόχων, όπως για παράδειγμα, η ενότητα για τη δημιουργία ενός σωστού βιογραφικού, η οποία συμπεριλήφθη στο πρόγραμμα, μετά από αίτημα των συμμετεχόντων, ώστε να μπορέσουν να έχουν μία πιο σφαιρική άποψη πάνω στο θέμα.

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας online portfolio εδώ: http://ngokane.org/wp-content/uploads/2018/01/How_to_create_an_online_portfolio-1.pdf

Φωτογραφίες από το σχέδιο κατάρτησης:  https://www.facebook.com/pg/kane.kalamata/photos/?tab=album&album_id=833440640157084

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.